Uslovi kupovine

Uslovi isporuke 

Nakon potvrde, Vaša porudžbina ulazi u status obrade u kojoj se utvrđuje da li je traženi artikal dostupan. Nakon obrade porudžbine, na Vašu e-ma. Isporuku možete da očekujete u roku od 2 dana… Ukoliko vaša porudžbina sadrži više od jednog artikla, može se desiti da vam celokupna porudžbina stigne u više pošiljki, sa par dana razmaka. 

Preuzimanje pošiljke 

Kuriri Post Express-a pošiljke donose na adresu za isporuku u periodu od 8-18h. Molimo Vas da u tom periodu obezbedite da na adresi bude osoba koja može preuzeti pošiljku. Prilikom preuzimanja pošiljke potrebno je da vizuelno pregledate paket da slučajno ne postoje neka vidna oštećenja. Ukoliko primetite da je transportna kutija značajno oštećena i posumnjate da je proizvod možda oštećen, odbijte prijem pošiljke i odmah nas obavestite, pozivom na broj 0606041642. Ukoliko je pošiljka naizgled bez oštećenja slobodno preuzmite pošiljku i potpišite kuriru adresnicu. Kurir svaku pošiljku pokušava da uruči u dva navrata. Uobičajena praksa je da ukoliko Vas kurir ne pronađe na adresi, da Vas pozove na telefon koji ste ostavili prilikom kreiranja porudžbenice i ugovori novi termin isporuke. Ukoliko Vas i tada ne pronađe na adresi, pošiljka nam se vraća. 

NAČIN, POSTUPAK ZA IZJAVLJIVANJE REKLAMACIJA I POSTUPANJE PO REKLAMACIJI 

Kupac ima pravo da izjavi reklamaciju zbog nesaobraznosti robe, zbog ostvarivanja prava na garanciju, zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka: usmeno ili pisanim putem na adresu u Jagodini, ulica Kneza Lazara broj 36, telefonskim putem na broj 0606041642 uz obavezno dostavljanje dokaza o kupovini (kopija računa, ili ugovora, slip i sl.). Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju i o odluci da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije, a koji rok ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, računajući od dana podnošenja reklamacije. Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, kupac koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, i da bira između opravke i zamene. Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu sa navedenim nije moguće, kupac ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako: nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku; ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku; opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnih nepogodnosti za potrošača zbog prirode robe ili njene namene; otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca. Kupac ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača.

Opravka ili zamena mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za potrošača i uz njegovu saglasnost. Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana predaje robe potrošaču ili trećem licu koje je odredio potrošač, potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor. Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana isporuke, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a taročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi prodavac. Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Kupac ima pravo da se njegov spor reši vansudski, ukoliko je prethodno izjavio prigovor ili reklamaciju trgovcu.

Pravo na odustajanje 

PROCEDURA ZA POVRAT ROBE U ZAKONSKOM ROKU 

Poštovani kupci, Obaveštavamo Vas da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše prodajne internet stranice vogelifashion.rs smatra prodajom na daljinu. 

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje. 

Obrazac/Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu. 

U slučaju odustaka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod. Cena se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan. 

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne moze vratiti. 

Prilikom povraćaja robe obavezno je vratiti u ispravnom i nekorišćenom stanju i originalno neoštećenom pakavanju, pri čemu se mora priložiti i originalni fiskalni isečak. 

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak. 

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda. 

Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal. 

Poštovani kupci, molimo vas da pre kupovine obavezno odštampate sledeće obrasce:

Obrazac o odustanku od  ugovora možete preuzeti Ovde.

Ugovor na daljinu možete preuzeti Ovde. 

 

Zamena veličine i zamena artikla za drugi 

Ukoliko ste nakon prijema probali artikal i utvrdili da Vam veličina ne odgovara ili želite da zamenite artikal za drugi, molimo Vas da postupite po niže opisanim procedurama. 

Procedura za zamenu veličine artikla 

Molimo Vas da pripremite sledeće podatke: 

  • Broj Vašeg računa-otpremnice 
  • Šifru artikla i veličinu koju želite da zamenite 
  • Veličinu za koju želite da zamenite 

Tražene podatke možete dostaviti pozivanjem broja telefona 0606041642 

Procedura za zamenu artikla za drugi 

Molimo Vas da pripremite sledeće podatke: 

  • Broj Vašeg računa-otpremnice 
  • Šifru artikla i veličinu koju želite da zamenite 
  • Šifru artikla i veličinu za koju želite da zamenite 

Tražene podatke možete dostaviti pozivanjem broja telefona 0606041642 

Nakon toga, vrši se fizička provera u kom maloprodajnom objektu je dostupna željena veličina, odnosno željeni artikal nakon čega dobijate instrukcije na Vašu email adresu gde će Vam biti objašnjen čitav proces zamene veličine za odgovarajuću, odnosno zamena artikla za drugi. 

Poručeni artikal, bez prethodnog kontakta i dogovora sa prodavcem ne možete samoinicijativno menjati. 

Poručeni artikal nije moguće menjati ukoliko je nošen, odnosno prilikom povraćaja robe obavezno je vratiti u ispravnom i nekorišćenom stanju i originalno neoštećenom pakovanju. 

Rok zamene 

Rok za zamenu veličine artikla ili zamene za drugi je 14 dana od trenutka podnošenja zahteva od strane kupca, a nakon prijema proizvoda. 

Troškovi isporuke 

Troškove zamene robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal. 

 

Povraćaj sredstava 

U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod. Cena se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan. 

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda. 

Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal. 

Procedura za povraćaj sredstava 

Molimo Vas da pripremite sledeće podatke: 

  • Broj Vašeg računa-otpremnice 
  • Vaš JMBG (opciono) 
  • Broj dinarskog tekućeg računa na koji će biti uplaćena sredstva 

Tražene podatke možete dostaviti pozivanjem broja telefona 0606041642. 

Kada dostavite potrebne podatke, biće kreirana dokumentacija koja će Vam sa procedurom za povraćaj sredstava biti prosleđena na email adresu koju ste ostavili prilikom kreiranja porudžbine. 

Povraćaj sredstava se vrši iskljucivo na gore navedeni način, uplatom na dinarski tekući račun i nije moguće slati novac po kuriru u gotovini. 

Poručeni artikal, bez prethodnog kontakta i dogovora sa prodavcem putem poziva ne možete samoinicijativno menjati. 

Svaki takav paket biće vraćen pošiljaocu o trošku pošiljaoca. 

 

NAPOMENA: 

Potvrdom porudžbine, klikom na dugme Pošalji purdžbinu, saglasni ste sa uslovima kupovine.